Bestuivers verwelkomen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Zones aanleggen met nectarproducerende plantensoorten zorgt ervoor dat bestuivers worden aangetrokken:

  • Bijen
  • Vlinders
  • Hommels
  • Wespen
  • Vleermuizen

Deze kleine doeners hebben een grote impact op de verhoging van de plantaardige biodiversiteit dankzij het verzamelen van stuifmeel (ze voeden zich met de nectar van de planten). Het is ook mogelijk om hulpmiddelen te plaatsen die aan de bestuivers toelaten om zich in een specifieke zone te vestigen (korf, insectenhotel, schutplaats, ingerichte bodem).
Het onderhoud van deze hulpmiddelen kan gebeuren door een extern expert of door een personeelslid dat hierin interesse heeft en de benodigde vorming terzake heeft genoten.

 

 

 

 

43b-bee-1726659_1920_accueil pollinisateur

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes                        

 

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Andere:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3