BiodiversiTree: waartoe dient dit?

BiodiversiTree is een online instrument dat u helpt bij het kiezen van acties rond biodiversiteit op basis van de grootte van uw bedrijf , middelen, vestigingsplaats en/of uw activiteitsdomein.

U bent een onderneming of een privé- of overheidsorganisatie en u wilt acties rond biodiversiteit ondernemen.

U vraagt zich af:

  • Waar en hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit?
  • Welke acties/instrumenten/partners/financiële middelen staan tot mijn beschikking om mij te helpen mijn impact op de biodiversiteit te beperken?
  • Wat heb ik daarbij te winnen?
  • Hoe kunnen mijn acties rond biodiversiteit worden gevaloriseerd?

BiodiversiTree stelt u in staat om gemakkelijk de informatie en de vereiste contacten te vinden.

BiodiversiTree helpt u te begrijpen waarom het zo belangrijk is om alles in het werk te stellen voor het behoud van de biodiversiteit via een snelle toegang tot gerichte acties die op één website worden samengebracht.

BiodiversiTree is ook een platform voor de uitwisseling van informatie waardoor u uw acties  op het vlak van de biodiversiteit naar voren kan brengen. Deze voorbeelden van goede praktijk zullen dienen om de acties die volgen uit het gebruik van de tool  te illustreren. En anderen te inspireren.

BiodiversiTree geeft antwoorden op uw vragen en geeft u nieuwe begrippen die nuttig zijn voor uw onderneming/organisatie. … en inspireert om acties te ondernemen die  zowel een bijdrage leveren aan biodiversiteit als aan het imago van uw organisatie.

Om uw gebruik van het instrument te vergemakkelijken is er geen grondige kennis van de biodiversiteit vereist. De meer ‘technische’ termen zijn in een woordenlijst opgenomen.

BiodiversiTree is een evolutief instrument. Het wordt periodiek bijgesteld aan de hand van:

  • uw feedback;
  • acties ten behoeve van de biodiversiteit die u implementeert en
  • het constant zoeken naar nieuwe informatiebronnen.

BiodiversiTree is een instrument dat door de federale overheid en de 3 gewesten wordt gefinancierd en wetenschappelijk wordt ondersteund door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Tijd voor actie! Start vandaag nog!

hotel-for-insects-2643479_1920
carton
paris-2758088
etty-fidele-407371-unsplash