De buitenomgeving aanleggen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het aanleggen van groene zones die de biodiversiteit op uw terrein verhogen is een meerwaarde voor het imago van uw onderneming. Het getuigt van uw engagement ten voordele van het milieu. 
U kan beplante zones aanleggen zoals een bloemenweide, fruitbomen planten, een haag uit inheemse soorten voorzien... Ook qua landschap zal de ontwikkeling van flora op uw site een pluspunt zijn. Indien u beschikt over een omheining of een ander element dat uw terrain omringt, dan kan u daar ook planten voorzien en doorgangen voor dieren. Zo draagt u bij tot het groene netwerk (vooral in stedelijk milieu) en zorgt u ervoor dat regenwater in de ondergrond kan dringen.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool : https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

110-urban-park-3410146_1920_verduriser abords

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes   icone_surface verte         icone_eau icone_sol    

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie