De milieu-impact van een product bepalen

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Alle energieproductie heeft immers zowel positieve als negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het is daarom belangrijk om te proberen de negatieve effecten te minimaliseren door te kiezen voor hergebruik of het combineren van materiaal/energie om energie te produceren.

 

 

 

 

62business-4051773_1920_impact produit

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Algemene informatie