Doorgangen voor dieren voorzien

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Ervoor zorgen dat dieren zich op uw terrein kunnen verplaatsen is van groot belang voor een goede ontwikkeling van de fauna. Er bestaan immers vele kunstmatige obstakels (weg, spoor, muur, greppel…) die u kan inrichten om een verbinding te maken tussen de verschillende natuurlijke zones. Ecologische versnippering kan dus worden tegengegaan dankzij het inzetten van hulpmiddelen voor de over- en doorsteek van dieren ondanks de aanwezige obstakels. Om verder te gaan en versnippering nog meer te counteren kan u ook bijdragen tot het groene netwerk.

 

 

 

 

87-50_Animal route - fox-2263712_installer dispositif animaux

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
  icone_insectes   icone_mammiferes                 icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

  •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie