Duurzame aankopen van transport en voertuigen verkiezen

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_couleur

Duurzame verplaatsingsmethodes kiezen en beschikken over duurzame transportmiddelen maakt het mogelijk om de biodiversiteit te vrijwaren tijdens de verplaatsingen van uw personeel of het gebruik van transport voor diensten.
Traditionele transportwijzen zorgen voor lucht- en bodemvervuiling en geluidshinder. Dit is schadelijk voor planten en dieren. Wanneer verplaatsingsgewoonten evolueren en door het aanbieden van minder milieubelastende transportmiddelen kan u deze negatieve impact verkleinen en tegelijkertijd aan collega's en professionnele partners de mogelijkheid bieden om duurzame alternatieven te ontdekken.
Het veranderen van transportgewoontes laat ook toe de ontwikkeling van transportinfrastructuur af te remmen: deze infrastructuur fragmenteert ecosystemen en is schadelijk voor de biodiversiteit.

 

 

 

 

68-bike-213691_1280_transport durable

Voordelen

 

Financieringsbronnen

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie