Grachten en bermen beheren

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Ingrijpen in grachten en bermen maakt het mogelijk om een hoge natuurwaarde, met bijzondere fauna en flora, te behouden. Men kan er onder andere de ontwikkeling van paddenstoelen terugvinden die deelnemen aan de afbraak van levend of dood organisch materiaal en zo een fundamentele rol in het evenwicht van de ecosystemen spelen.
In functie van de bestaande biodiversiteit of om deze te verbeteren zijn er verschillende soorten van beheer.
Deze gebieden zijn vaak gekoppeld aan waterinfiltratie, dus is het soms interessant om een infiltratievoorziening voor regenwater te plaatsen met voldoende aandacht voor vervuilende stoffen.

 

 

 

 

84-the-brook-3648654_1920_fossés

Voordelen

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

  •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie

  •