Terreinen

Indien u biodiversiteit wil promoten via de inrichting en het beheer van uw terreinen (rond uw gebouwen, braaklanden, …), dan kunt u dankzij de selectiefilters acties opzoeken die met uw criteria overeenstemmen.

Uw keuzes zullen het u mogelijk maken een selectie te doen die is aangepast aan uw situatie.

De ‘meer technische’ termen voorafgegaan door een asterisk (*) staan in de woordenlijst.