(Landbouw-)gronden herbebossen

   

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_gris aankoop_gris

Het waarderen van percelen die deels of volledig niet meer als landbouwgrond gebruikt worden door er bomen op te planten laat toe een landschap te creëren dat bijdraagt tot de ecologische corridor. Tegelijkertijd wordt er zo gestreden tegen erosie van de bodem (het overvloedig afvloeien van water wordt vermeden) en is er een positieve impact op de waterkwaliteit (zuivering van water).
Er moet specifieke aandacht worden geschonken aan de keuze van de boomsoorten opdat deze aangepast zijn aan de bodem en de geografische kenmerken van het terrein. En om de duurzaamheid van de nieuwe aanplantingen te verzekeren is onderhoud van groot belang (bescherming tegen wild, snoeien tijdens de groeiperiode, maaien of bedekken met mulch om de zaalingen te beschermen, bv. tegen grassen...)

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool : https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

112-hands-1838658_1920_reboiser terres

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore   icone_oiseaux icone_mammiferes icone_aquatique icone_surface verte   icone_climat     icone_eau icone_sol    

 

Financieringsbronnen