(Regen)water (her)gebruiken

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

Het opvangen van regenwater is een economisch zeer interessant alternatief voor het gebruik van drinkwater. Het terugwinnen van regenwater gebeurt door middel van regenwaterputten en hergebruik kan op verschillende manieren:

  • Gieten van planten
  • Spoelen van toiletten
  • Wassen van voertuigen
  • Reiniging van buitenaanleg
  • Voeding van een waterpunt
  • ...

Het gebruik van minder drinkwater vrijwaart de kostbare waterbronnen en de biodiversiteit: het grondwater is bijvoorbeeld een zeer belangrijke waterreserve voor planten. En om deze ondergrondse reserves van zoet water aan te vullen moet regenwater ook in de bodem kunnen dringen: hiervoor zijn waterdoorlatende oppervlakken van belang.

Om u te helpen bij het plaatsen van een hulmiddel voor regenwaterrecuperatie raden we u aan beroep te doen op een expert die u in het kader van uw project kan bijstaan.
En om het principe van regenwaterrecuperatie beter te begrijpen kan u informatie bekomen over de Tool voor het beheer van regenwater op perceelsniveau van Leefmilieu Brussel : https://leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-waterbeheer/tool-voor-het-beheer-van-regenwater-op-perceelsniveau

 

 

 

 

Eau Pluie@Pixabay

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore       icone_aquatique           icone_eau icone_sol   icone_economie