Woordenlijst (T - Z)

Hier zijn de meer technische termen opgenomen waarvoor toelichtingen vereist zijn.

 

T

U

V

  • Verbetring van de productieketen: Integreert zowel het ontwerpen (eco-design*) van de productie keten als het beheer ervan.

W

  • Wadi: Een laag gelegen gebied waar regenwater zich bij overvloedige regenval kan verzamelen, en dat zo dienst doet als een buffer om overbelasting van het waterafvoernetwerk en overstroming te vermijden. Een wadi staat een groot deel van de tijd droog is vaak begroeid met gras of kruiden.

X

Y

Z